3005, 2017

Meerjarenagenda Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland werkt met een meerjarenagenda (zie: www.zorginzicht.nl) voor aandoeningen of knelpunten waarvoor met voorrang kwaliteitsproducten worden ontwikkeld. Dit zijn kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden.

Voor […]

1704, 2017

PROM nader toegelicht

Van een PROM (Patient Reported Outcome Measure) is sprake wanneer een cliĆ«nt met het beantwoorden van een vragenlijst zelf een oordeel geeft over zijn of […]

zorglegal-footer