1101, 2016

Wet kwaliteit, klachten en geschillen (WKKGZ)

De WKKGZ legt vast wat goede zorg is. Ook schrijft de wet een nieuwe klachtregeling voor met een rol voor de ‘gratis’ klachtenfunctionaris en een […]

501, 2016

Opvolger VAR WUO

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Winst uit Onderneming (WUO) verdwijnt en wordt vervangen door een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor ZZP-ers. In de zorg werken […]

zorglegal-footer