Misbruik van tuchtrecht

Misbruik van tuchtrecht

Het CTG (CTG 7 december 2022, ECLI:NL:TGZCTG:2022:198) oordeelt dat er sprake is van misbruik van tuchtrecht in een tuchtklacht tegen een huisarts die werd aangeklaagd door haar broer. De broer verwijt zijn zus dat zij als arts valse verklaringen had afgelegd over de geestelijke gezondheidstoestand van hun vader, althans verklaringen waarvan zij de juistheid niet heeft vastgesteld.

De zus stelde dat haar broer niet-ontvankelijk moest worden verklaard, onder andere omdat zowel de eerste als de tweede tuchtnorm niet van toepassing zijn op de zaken die de broer haar verwijt. Het RTG Eindhoven gaf in eerste aanleg gaf de zus gelijk. Zij had géén behandelrelatie gehad met broer of haar vader. De eerste tuchtnorm was daarom niet van toepassing. Ook waren de uitlatingen van de zus over de gezondheidstoestand van haar vader niet van dergelijke aard en ernst dat zij onder de tweede tuchtnorm vallen. De zus had de uitlatingen gedaan als dochter waarbij zij zich steeds heeft gepresenteerd als privépersoon en slechts tweemaal vermeld heeft dat zij arts is, aldus het RTG. Het RTG vond dat géén enkele sprake is van enige weerslag op het belang van de individuele gezondheidszorg en verklaarde klager niet-ontvankelijk in zijn klacht. De broer gaat in beroep. Het CTG neemt het oordeel van het RTG over. Het overweegt bovendien dat sprake is van misbruik van tuchtrecht. Het beroep wordt afgewezen.

By | 2023-01-08T12:37:17+01:00 8 januari 2023|Geen categorie|0 Reacties

Reageren