Einde één vast generiek kortingspercentage niet-gecontracteerde zorg

Einde één vast generiek kortingspercentage niet-gecontracteerde zorg

De Rechtbank Gelderland oordeelt dat zorgverzekeraars géén vaste generieke korting mogen hanteren bij de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Lees hier de uitspraak van 1 februari 2019.

Het gaat in deze uitspraak om uitleg van artikel 13 Zorgverzekeringswet. Inzet van deze procedure is om een uitspraak te krijgen over de vraag hoe de vergoeding in geval van een naturapolis bij niet-gecontracteerde zorg berekend dient te worden, meer in het bijzonder welk tarief als uitgangspunt dient te worden gehanteerd bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding van de niet-gecontracteerde zorg en op basis van welke criteria en met inachtneming van welke grenzen op dit uitgangspunt welke korting in mindering mag worden gebracht.

Kort samengevat. Het is zorgverzekeraars niet toegestaan om één generiek kortingspercentage (doorgaans 75%) toe te passen. Zorgverzekeraars zullen dit ieder voor zich en wat belangrijker is ook per afzonderlijk zorgtype moeten bepalen. De vergoeding mag géén feitelijke hinderpaal vormen voor het inroepen van zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

By | 2019-02-05T19:37:53+01:00 5 februari 2019|Geen categorie|0 Reacties

Reageren