peter

About Peter Buisman

This author has not yet filled in any details.
So far Peter Buisman has created 13 blog entries.

AI en algoritmes

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer nader geïnformeerd over het in te richten algoritmetoezicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In de kamerbrief staat met welke nieuwe activiteiten de AP, samen met de andere colleges, markttoezichthouders en rijksinspecties, in 2023 aan de slag gaat. Daarnaast wordt het al bestaande toezicht op algoritmes die (onrechtmatig) persoonsgegevens verwerken [...]

By | 2023-01-08T13:00:55+01:00 8 januari 2023|Geen categorie|0 Reacties

Misbruik van tuchtrecht

Het CTG (CTG 7 december 2022, ECLI:NL:TGZCTG:2022:198) oordeelt dat er sprake is van misbruik van tuchtrecht in een tuchtklacht tegen een huisarts die werd aangeklaagd door haar broer. De broer verwijt zijn zus dat zij als arts valse verklaringen had afgelegd over de geestelijke gezondheidstoestand van hun vader, althans verklaringen waarvan zij de juistheid niet [...]

By | 2023-01-08T12:37:17+01:00 8 januari 2023|Geen categorie|0 Reacties

Einde één vast generiek kortingspercentage niet-gecontracteerde zorg

De Rechtbank Gelderland oordeelt dat zorgverzekeraars géén vaste generieke korting mogen hanteren bij de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Lees hier de uitspraak van 1 februari 2019. Het gaat in deze uitspraak om uitleg van artikel 13 Zorgverzekeringswet. Inzet van deze procedure is om een uitspraak te krijgen over de vraag hoe de vergoeding in geval [...]

By | 2019-02-05T19:37:53+01:00 5 februari 2019|Geen categorie|0 Reacties

zorgLegal in gesprek met minister VWS

Hugo de Jonge, minister van VWS, heeft op 2 juli 2018 de afwegingskaders van de verbeterde meldcodes kindermishandeling en huiselijk geweld persoonlijk in ontvangst genomen. Hieraan voorafgaand was er een leuk gesprek met een zeer betrokken minister zorgLegal is als onafhankelijk projectleider betrokken bij deze mooie samenwerking.  

By | 2018-07-10T09:41:22+01:00 10 juli 2018|Geen categorie|0 Reacties

Via MedMij van EPD naar PGO

Een definitieve streep is gezet door het elektronisch patiëntendossier (EPD). Hiervoor in de plaats komt een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Of beter gezegd meerdere PGO’s op maat en naar smaak. Insteek is dat die mogelijk wordt gemaakt door MedMij. Patiëntenfederatie Nederland is samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars druk bezig met een experiment (PROVES), waarbij de cliënt [...]

By | 2018-03-20T11:09:16+01:00 20 maart 2018|Geen categorie|0 Reacties

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Digitale zorg omvat elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens. De nieuwe wet beoogt dit fasegewijze (per 1 juli 2017 en 1 juli 2020) aanvullend te reguleren. Het schept de randvoorwaarden waaronder medische gegevens veilig en elektronisch mogen worden uitgewisseld of ingezien inclusief de hierbij behorende cliëntenrechten. Een zorgverlener is vanaf 1 juli 2017 verplicht om [...]

By | 2017-11-23T16:55:27+01:00 23 november 2017|Geen categorie|0 Reacties

Meldplicht nieuwe zorgaanbieders (WTZa)

Begin 2017 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel (nr. 34767) Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa) aangeboden. Hieraan is voorafgegaan een internetconsultatie. Doel van de wet is verbetering van het toezicht van de IGZ op nieuwe zorgaanbieders en bewustwording van de nieuwe zorgaanbieders van de (kwaliteits-)eisen waaraan zij dienen te voldoen bij aanvang van de zorgverlening. [...]

By | 2017-09-12T12:52:19+01:00 12 september 2017|Geen categorie|0 Reacties

Meerjarenagenda Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland werkt met een meerjarenagenda (zie: www.zorginzicht.nl) voor aandoeningen of knelpunten waarvoor met voorrang kwaliteitsproducten worden ontwikkeld. Dit zijn kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden. Voor de Geboortezorg gaat het om een meetinstrument en een cliëntenversie van de zorgstandaard. Bij de Mondzorg worden zes kwaliteitsstandaarden, inclusief meetinstrumenten en informatiestandaarden ontwikkeld. Wanneer veldpartijen er onderling niet [...]

By | 2017-05-30T08:12:15+01:00 30 mei 2017|Geen categorie|0 Reacties

PROM nader toegelicht

Van een PROM (Patient Reported Outcome Measure) is sprake wanneer een cliënt met het beantwoorden van een vragenlijst zelf een oordeel geeft over zijn of haar gezondheid. Vaak is een PROM specifiek ontwikkeld om de gevolgen van een bepaalde aandoening te meten. Een PROM kan ook generiek toepasbaar zijn ongeacht de aandoening. Resultaten van PROM's [...]

By | 2017-05-30T10:52:44+01:00 17 april 2017|Geen categorie|0 Reacties

Goede zorg, goed bestuur en goed toezicht

Goede zorg, vraagt om goed bestuur. Goed bestuur vraagt om goed toezicht. Ofwel goed bestuur en goed toezicht zijn voorwaarden voor goede zorg. Dit vloeit voort uit onder meer de nieuwe Zorgbrede Governance Code. Zorgaanbieders moeten goede, betaalbare en voor cliënten toegankelijke zorg leveren. Naast het verlenen van goede zorg, is hiervoor goed bestuur en [...]

By | 2017-11-20T09:10:04+01:00 11 maart 2017|Geen categorie|0 Reacties