PROM nader toegelicht

PROM nader toegelicht

Van een PROM (Patient Reported Outcome Measure) is sprake wanneer een cliënt met het beantwoorden van een vragenlijst zelf een oordeel geeft over zijn of haar gezondheid. Vaak is een PROM specifiek ontwikkeld om de gevolgen van een bepaalde aandoening te meten. Een PROM kan ook generiek toepasbaar zijn ongeacht de aandoening.

Resultaten van PROM’s kunnen worden omgerekend naar een indicator. Dit kan een indicatie zijn voor eventuele verschillen in de kwaliteit van zorg.

De PROM cyclus (bron: www.zorginzicht.nl) heeft 4 fasen en 8 stappen. De fasen zijn:

 1. Doel
 2. Selectie
 3. Indicator
 4. Gebruik

 

PROM-cyclusDe stappen zijn:

 1. Bepalen doel
 2. Selecteren PRO’s
 3. Selecteren PROM’s
 4. Testen PROM
 5. Definiëren Indicator
 6. Testen Indicator
 7. Gebruiken PROM
 8. Onderhoud en evaluatie

Meer hierover weten: zie de PROM toolbox op www.zorginzicht.nl

Een PREM (Patient Reported Experience Measure) is een vragenlijst die meet hoe de cliënt de gezondheidszorg ervaart.

 

By | 2017-05-30T10:52:44+01:00 17 april 2017|Geen categorie|0 Reacties

Reageren