NIEUWS 2017-11-20T09:10:03+01:00
801, 2023

AI en algoritmes

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer nader geïnformeerd over het in te richten algoritmetoezicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In de kamerbrief staat met welke nieuwe activiteiten de AP, samen met de andere colleges, markttoezichthouders [...]

801, 2023

Misbruik van tuchtrecht

Het CTG (CTG 7 december 2022, ECLI:NL:TGZCTG:2022:198) oordeelt dat er sprake is van misbruik van tuchtrecht in een tuchtklacht tegen een huisarts die werd aangeklaagd door haar broer. De broer verwijt zijn zus dat zij [...]

1007, 2018

zorgLegal in gesprek met minister VWS

Hugo de Jonge, minister van VWS, heeft op 2 juli 2018 de afwegingskaders van de verbeterde meldcodes kindermishandeling en huiselijk geweld persoonlijk in ontvangst genomen. Hieraan voorafgaand was er een leuk gesprek met een zeer [...]

2003, 2018

Via MedMij van EPD naar PGO

Een definitieve streep is gezet door het elektronisch patiëntendossier (EPD). Hiervoor in de plaats komt een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Of beter gezegd meerdere PGO’s op maat en naar smaak. Insteek is dat die mogelijk wordt [...]

2311, 2017

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Digitale zorg omvat elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens. De nieuwe wet beoogt dit fasegewijze (per 1 juli 2017 en 1 juli 2020) aanvullend te reguleren. Het schept de randvoorwaarden waaronder medische gegevens veilig en [...]

zorglegal-footer