Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Digitale zorg omvat elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens. De nieuwe wet beoogt dit fasegewijze (per 1 juli 2017 en 1 juli 2020) aanvullend te reguleren. Het schept de randvoorwaarden waaronder medische gegevens veilig en elektronisch mogen worden uitgewisseld of ingezien inclusief de hierbij behorende cliëntenrechten.

Een zorgverlener is vanaf 1 juli 2017 verplicht om zijn patiënt te informeren over de elektronische gegevensuitwisseling en toestemming te vragen voor het beschikbaar stellen van de cliëntgegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem. Dus wordt aan de patiënte gevraagd of hij/ zij akkoord is dat andere zorgverleners die hem/ haar behandelen ook zijn medische gegevens via het elektronisch uitwisselingssystem kunnen raadplegen.

Vanaf 2020 kan de patiënt aangeven welke gegevens wel of niet door welke (categorieën van) zorgverleners mogen worden ingezien. Dit wordt een gespecificeerde toestemming genoemd. Het gaat altijd uitsluitend om zorgverleners waarmee de patiënt een behandelovereenkomst heeft. Andere zorgverleners mogen zijn/ haar gegevens niet zien.

Zorgverzekeraars krijgen géén toegang tot een patiëntgegevens via het elektronisch uitwisselingssysteem.

In deze juridische factsheet van het ministerie van VWS zijn een handzame samenvatting en meer details te lezen.

 

 

By | 2017-11-23T16:55:27+01:00 23 november 2017|Geen categorie|0 Reacties

Reageren