NIEUWS 2017-11-20T09:10:03+01:00
1209, 2017

Meldplicht nieuwe zorgaanbieders (WTZa)

Begin 2017 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel (nr. 34767) Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa) aangeboden. Hieraan is voorafgegaan een internetconsultatie. Doel van de wet is verbetering van het toezicht van de IGZ op nieuwe [...]

3005, 2017

Meerjarenagenda Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland werkt met een meerjarenagenda (zie: www.zorginzicht.nl) voor aandoeningen of knelpunten waarvoor met voorrang kwaliteitsproducten worden ontwikkeld. Dit zijn kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden. Voor de Geboortezorg gaat het om een meetinstrument en een [...]

1704, 2017

PROM nader toegelicht

Van een PROM (Patient Reported Outcome Measure) is sprake wanneer een cliënt met het beantwoorden van een vragenlijst zelf een oordeel geeft over zijn of haar gezondheid. Vaak is een PROM specifiek ontwikkeld om de [...]

1103, 2017

Goede zorg, goed bestuur en goed toezicht

Goede zorg, vraagt om goed bestuur. Goed bestuur vraagt om goed toezicht. Ofwel goed bestuur en goed toezicht zijn voorwaarden voor goede zorg. Dit vloeit voort uit onder meer de nieuwe Zorgbrede Governance Code. Zorgaanbieders [...]

2212, 2016

Geschilleninstantie Verloskunde is Wkkgz erkend

Stichting Geschilleninstantie Verloskunde heeft de Geschilleninstantie Verloskunde opgericht, zoals bedoeld in artikel 18 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Geschilleninstantie Verloskunde is op 21 december 2016 erkend door de Minister van Volksgezondheid, [...]

1101, 2016

Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz)

De Wkkgz legt vast wat goede zorg is. Ook schrijft de wet een nieuwe klachtregeling voor met een rol voor de ‘gratis’ klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie die ook een uitspraak kan doen over een schadeclaim [...]

zorglegal-footer