NIEUWS 2017-11-20T09:10:03+00:00
1704, 2017

PROM nader toegelicht

Van een PROM (Patient Reported Outcome Measure) is sprake wanneer een cliënt met het beantwoorden van een vragenlijst zelf een oordeel geeft over zijn of haar gezondheid. Vaak is een PROM specifiek ontwikkeld om de [...]

1103, 2017

Goede zorg, goed bestuur en goed toezicht

Goede zorg, vraagt om goed bestuur. Goed bestuur vraagt om goed toezicht. Ofwel goed bestuur en goed toezicht zijn voorwaarden voor goede zorg. Dit vloeit voort uit onder meer de nieuwe Zorgbrede Governance Code. Zorgaanbieders [...]

2212, 2016

Geschilleninstantie Verloskunde is Wkkgz erkend

Stichting Geschilleninstantie Verloskunde heeft de Geschilleninstantie Verloskunde opgericht, zoals bedoeld in artikel 18 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Geschilleninstantie Verloskunde is op 21 december 2016 erkend door de Minister van Volksgezondheid, [...]

1101, 2016

Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz)

De Wkkgz legt vast wat goede zorg is. Ook schrijft de wet een nieuwe klachtregeling voor met een rol voor de ‘gratis’ klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie die ook een uitspraak kan doen over een schadeclaim [...]

501, 2016

Opvolger VAR WUO

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Winst uit Onderneming (WUO) verdwijnt en wordt vervangen door een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor ZZP-ers. In de zorg werken ZZP-ers (ook waarnemers en interimmanagers) vaak met een VAR WUO. [...]

zorglegal-footer