Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz)

Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz)

De Wkkgz legt vast wat goede zorg is. Ook schrijft de wet een nieuwe klachtregeling voor met een rol voor de ‘gratis’ klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie die ook een uitspraak kan doen over een schadeclaim tot € 25.000,–.

Wat zijn verplichtingen van Wkkgz?
De Wkkgz is ingegaan per 1 januari 2016 en wordt gefaseerd ingevoerd. De belangrijkste verplichtingen per jaar staan hier op een rij.

Verplichtingen 2016

 • Pre Employment Screening functioneren zorgverlener
  Per 1 januari 2016 moet u het functioneren van iedere nieuwe zorgverlener nagaan, voor indiensttreding.
 • Meldplicht ontslag zorgverlener ernstig disfunctioneren
  Ontslaat u een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren? Sinds 1 januari 2016 moet u dit melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 • Extra informatieplicht
  Uw cliënten hebben het recht op goede informatie als iets niet goed is gegaan in de verleende zorg.
 • Systeem veilig melden van incidenten
  Per 1 juli 2016 moet geregeld zijn dat uw medewerkers op een veilige wijze binnen de eigen organisatie onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden.

Verplichtingen 2017

 • Klachtenfunctionaris
  Per 1 januari 2017 heeft u een klachtenfunctionaris beschikbaar die gratis is voor uw cliënten.
 • Geschilleninstantie
  Ook moet voor 1 januari 2017 elke zorgaanbieder aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie.
 • Overeenkomsten
  Per 1 januari 2017 heeft elke zorgaanbieder een schriftelijke overeenkomst met alle zorgverleners die voor hem werken.

Voor wie geldt de Wkkgz?
De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals ZZP-ers.

Meer over de Wkkgz is te vinden op de website van het ministerie van VWS. Hier is ook een handzame brochure over de nieuwe verplichtingen van de Wkkgz te downloaden. zorgLegal kan voor u een gratis quick scan van de Wkkgz maken en helpen dat u aan de Wkkgz voldoet.

By | 2016-12-24T13:51:05+01:00 11 januari 2016|Geen categorie|0 Reacties

Reageren