Opvolger VAR WUO

Opvolger VAR WUO

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Winst uit Onderneming (WUO) verdwijnt en wordt vervangen door een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor ZZP-ers. In de zorg werken ZZP-ers (ook waarnemers en interimmanagers) vaak met een VAR WUO.

Wat heb ik aan een modelovereenkomst?
Als ZZP-er en opdrachtgever gebruik maken van de goedgekeurde modelovereenkomst dan geldt er van overheidswege een vrijwaring van loonheffingen. Dit geeft voor beiden zekerheid vooraf. Indien de feitelijke uitvoering van de in het voorbeeldcontract vermelde afspraken afwijkt, is het mogelijk dat alsnog een arbeidsovereenkomst tot stand komt. De goedgekeurde modelovereenkomst geeft de ZZP-er geen zekerheid of er sprake is van winst uit onderneming. Het geeft zekerheid over vrijwaring voor loonheffingen.

Wanneer gaat dit in?
De overgang van VAR WUO naar modelovereenkomst is geregeld in de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Wanneer de Eerste Kamer binnenkort akkoord is, dan gaat de nieuwe wet in het voorjaar 2106 in. Zie meer hierover opĀ website van de Belastingdienst.

zorgLegal is betrokken geweest bij de eerste door de belastingdienst beoordeelde en gepubliceerde modelovereenkomst voor de zorg. zorgLegal heeft hiermee gerichte expertise om uw huidige overeenkomst te beoordelen aan de hand van de Wet DBA, een modelovereenkomst op te stellen en door de belastingdienst te laten toetsen.

By | 2016-01-25T16:28:54+01:00 5 januari 2016|Geen categorie|0 Reacties

Reageren